+48 603-915-980

Zaufali nam...


(...) doskonale rozumie relacje pomiędzy bezpieczeństwem i biznesem. 

Robert Knichnicki, GA Director CEE


Rozpoznał procesy, stworzył i dostosował adekwatne procedury, co w konsekwencji skutkowało prężną i skuteczną organizacją koordynującą pracę serwisów (...)

Dariusz Skopek, General Manager SWM


Zaufali nam...

Profesjonalny i kreatywny manager, który stworzył sprawnie funkcjonujący zespół, co przyczyniło się do wzrostu poziomu ochrony (...)

Jarosław Flont, Prezes Zarządu "Gdańska Stocznia Remontowa"


Rekomendacje z audytu bezpieczeństwa uchroniły nas przed stratami, jednocześnie podnosząc poziom świadomości zagrożeń w zespole.

Rafał Banaś, Dyrektor Fabryki La Lorraine Bakery Group


AUDYT BEZPIECZEŃSTWA
SZKOLENIA ISO 28000, TAPA

icon1

Tylko 13% firm w Polsce deklaruje, że w jakiś sposób zarządza bezpieczeństwem ciągłości działania 

icon2

Tylko 10% firm posiada zdefiniowane i weryfikowane plany postępowania w sytuacjach zagrożenia.

icon3

4% firm zadeklarowało zapobieganie aktom sabotażu i terroryzmu