Czy Twoja firma jest zgodna z RODO?

Nasz zespół ekspertów przeprowadzi dla Ciebie oceny zgodności i na podstawie zaakceptowanych rekomendacji dokona wdrożenia zasad w celu uzyskania zgodności z RODO. Przeprowadzenie audytu i wdrożenie RODO to kompleksowe działania, które mają na celu zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych i zgodności z przepisami.

Jesteśmy specjalistami w weryfikacji zgodności i wdrażaniu RODO. Ważne jest to, że Ty nie musisz nigdzie jeździć! My przyjeżdżamy do Twojej firmy i zajmujemy się wszystkim, co potrzebne, abyś mógł spokojnie prowadzić swój biznes.

Ty możesz skupić się na tym co najważniejsze, czyli zarządzaniu w swojej firmie, a nasi eksperci zaproponują rozwiązania adekwatne dla Twojego biznesu. Nie warto z tym zwlekać, ponieważ jest to ważny proces, który pozwala firmie utrzymać zaufanie klientów.

Korzyści dla Twojej firmy:

01

Działaj zgodnie z przepisami: Dbaj o przestrzeganie RODO i bądź pewny, że Twoja firma działa zgodnie z obowiązującym prawem.

02

Zbuduj zaufanie klientów: Dbając o bezpieczeństwo ich danych osobowych, budujesz trwałe relacje i zdobywasz zaufanie klientów.

03

Przewaga konkurencyjna: Wdrażając RODO, wyróżniasz się jako firma, która naprawdę dba o swoich klientów i respektuje ich prawo do prywatności.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wdrożeniu RODO w Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami!

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie, na którym możesz polegać: Mamy za sobą liczne udane wdrożenia RODO w różnych firmach, więc wiemy, co robimy.

Wygodne dostosowanie do Twoich potrzeb: Niezależnie od wielkości Twojej firmy, zaoferujemy spersonalizowane rozwiązania, które idealnie pasują do Ciebie.

Prostota i jasność: Nie używamy skomplikowanych języków ani nie zarzucamy Cię informacjami. Wszystko jest jasne i zrozumiałe.

Weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych u każdego Administratora powinna odbywać się regularnie. Jej zakres powinien obejmować takie zakresy informacji jak:

Dlaczego warto skorzystać z naszych Usług?

Zaawansowana wiedza prawna: Nasz doświadczony zespół doskonale zna się na przepisach RODO. Wdrażamy najlepsze praktyki i dopasowujemy je do Twojej firmy, tak aby spełnić wszystkie wymagania.

Spersonalizowane działanie: Nie istnieje uniwersalne podejście do wdrożenia RODO. Dlatego dostosowujemy nasze usługi do Twoich unikalnych potrzeb, abyś mógł poczuć się pewnie i zgodnie z prawem.

Długofalowe wsparcie merytoryczne: Nasza współpraca nie kończy się na wdrożeniu. Oferujemy regularne aktualizacje, rekomendacje i szkolenia dla Twojego zespołu oraz służymy pomocą na każdym etapie, abyś mógł być zawsze na bieżąco.

7 kluczowych powodów, dla których warto wdrożyć RODO:

Wdrażając RODO, Twoja firma spełni obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dbając o prywatność danych swoich klientów, budujesz zaufanie i lojalność wobec Twojej firmy. Klienci czują się bezpieczniej, przekazując Ci dane osobowe swoje lub swoich Klientów.

Dzięki wdrożeniu RODO Twoja firma nie będzie miała wizerunkowych problemów. Incydenty związane z naruszeniem danych osobowych mogą wpłynąć na reputację Twojej firmy.

Wdrażając RODO, dokładniej analizujesz i organizujesz przetwarzanie danych, co może prowadzić do zwiększenia efektywności operacyjnej Twojej firmy.

Firma działająca zgodnie z RODO wyróżnia się jako rzetelna, profesjonalna i odpowiedzialna. To może przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć zyski.

Wdrożenie RODO pomaga nie tylko chronić dane klientów, ale także własne dane firmy przed utratą, kradzieżą lub nieuprawnionym dostępem.

 Wdrożenie RODO wymaga zwiększenia świadomości wśród pracowników dotyczącej ochrony danych. Dobrze przeszkoleni pracownicy będą bardziej gotowi do odpowiedzialnego zarządzania danymi.

Etapy audytu RODO:

Inwentaryzacja: Przeprowadzenie dokładnej analizy podstaw prawnych zbieranych, przetwarzanych i przechowywanych danych osobowych w firmie. Określenie, jakie dane są gromadzone, jakie celom mają służyć, w jakich procesach są przetwarzane oraz jak długo są przechowywane.

Analiza zgodności: Ocena zgodności praktyk i procedur firmy z wymogami RODO co do bezpieczeństwa przetwarzania. Weryfikacja, czy firma spełnia obowiązki prawne, a także identyfikacja obszarów wymagających dostosowania.

Ryzyko i ocena skutków: Identyfikacja potencjalnych zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz oszacowanie ich wpływu na klientów, pracowników i firmę. Wskazanie obszarów, gdzie ryzyko naruszenia ochrony danych jest największe.

Rekomendacje: Na podstawie przeprowadzonego audytu, przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących dostosowania procedur i polityk firmy do wymogów RODO. Określenie działań, które należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko naruszenia przepisów.

Etapy wdrażania RODO w firmie:

01

Dostosowanie procedur: Wprowadzenie rekomendowanych zmian (lub przygotowanie od zera) w politykach, procedurach oraz umowach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Zapewnienie, że wszystkie działania są zgodne z przepisami RODO.

02

Szkolenia pracowników: Przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich pracowników, którzy mają styczność z danymi osobowymi. Zapewnienie, że zrozumieją nowe zasady i obowiązki związane z RODO.

03

Monitorowanie i utrzymanie zgodności: Regularne monitorowanie procesów związanych z danymi osobowymi oraz utrzymanie zgodności z wymogami RODO. Aktualizacja procedur w odpowiedzi na zmieniające się przepisy lub nowe zagrożenia.

Przeprowadzenie audytu i wdrożenie RODO to kompleksowe działania, które mają na celu zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych i zgodności z przepisami. Jest to ważny proces, który pozwala firmie działać w sposób zgodny z prawem i utrzymać reputację na rynku.

Weryfikacja zgodności z RODO

Dlaczego warto sprawdzić, czy Twoja firma ma zgodność z RODO?

Regulacja o ochronie danych osobowych, czyli RODO jest z nami od 6 lat, a mimo to jednak wiele firm nie stosuje w praktyce jej przepisów. Nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych może skutkować skargą osoby, której dane są przetwarzane. To w konsekwencji może wiązać się z interwencją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewnij sobie spokój i komfort prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dokładaj sobie oraz swoim pracowników dodatkowych powodów do stresu. Zamiast tego poświęć ten czas na rozwój swojego biznesu!

Odpowiedz sobie teraz szczerze na poniższe pytania:

01

Czy regularnie przeprowadzasz audyty sprawdzające przestrzeganie RODO w firmie?

02

Czy regularnie testujesz podatności systemów IT, w których przetwarzasz dane osobowe?

03

Czy regularnie kontrolujesz przetwarzanie danych przez podmioty przetwarzające (podwykonawców)?

04

Czy regularnie usuwasz dane nadmiarowe?

Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś NIE to audyt weryfikacyjny jest konieczny w Twojej firmie. Powyższe kwestie (audyty sprawdzające, testy systemów, kontrola procesorów i usuwanie danych nadmiarowych) są piętą Achillesową przedsiębiorców, a ich niedopełnienie może doprowadzić do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie wiesz czy taki audyt jest potrzebny w Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

W ramach audytu weryfikującego zgodność z RODO otrzymasz analizę przedstawionych dowodów z wymaganiami przepisów Regulacji, rekomendacje działania oraz najlepsze praktyki pozwalające właściwie chronić dane osobowe.

Weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych u każdego Administratora powinna odbywać się regularnie. Jej zakres powinien obejmować takie zakresy informacji jak:

To istotnie sporo… I niestety wielu Administratorów nie jest świadomych, iż większość tych czynności nie jest wykonywana w ich firmie. Czytając decyzje PUODO nakładające kary finansowe można wyciągnąć także wniosek, że jednym z najczęstszych powodów orzeczeń o karze jest brak regularnych kontroli podwykonawców.

Jednym z takich przykładów jest przypadek firmy Fortum SA. W nałożonej decyzji Prezes UODO napisał:

podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych bez dokonania odpowiedniej oceny podmiotu przetwarzającego nie może być uznane jako realizacja obowiązku przeprowadzenia postępowania weryfikującego podmiot przetwarzający pod kątem spełnienia przez niego wymogów. Administrator takiej weryfikacji nie przeprowadził, poprzestał jedynie na pozytywnej ocenie podmiotu przetwarzającego (…) Konsekwencją braku dokonania tej oceny jest jednak naruszenie przez Fortum wymogu określonego w art. 28 ust. 1.

W wyniku naszego autorskiego audytu ochrony danych Klient otrzymuje informacje o zgodności najistotniejszych przepisów o ochronie danych, co pozwala na wskazanie mocnych i zabezpieczenie słabych stron systemu przetwarzania danych w firmie. Audyt zwiększa również świadomość pracowników o odpowiedzialności za właściwe postępowanie z danymi osobowymi. I oczywiście chroni przed ewentualną odpowiedzialnością finansową Administratora.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

O mnie

portret

Norbert Bogucki

ukończył pierwsze w Polsce podyplomowe studia na kierunku Inspektora danych osobowych w Wyższej Szkole Bankowej. Dla kilkunastu firm z kapitałem polskim i zagranicznym pełni funkcję Inspektora ochrony danych osobowych. Od ponad 20 lat zajmuje się bezpieczeństwem biznesu, a od blisko 10 lat dodatkowo specjalizuję się w ochronie danych osobowych. Na bieżąco analizuje też ze stan prawny, decyzje i wytyczne Prezesa UODO, prowadzi samodzielnie korespondencję z Urzędem, w tym w kwestii zgłaszania naruszeń.

Publikuje w prasie krajowej również rekomendacje związane z określonymi decyzjami Prezesa UODO, prowadzi szkolenia, zwiększając świadomość swoich Klientów.

Wdraża i stosuje praktyce standardy ISO 9001, 28000, 27001.

Pozostałe usługi, które realizujemy

Kontakt

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bestway Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sielecka 48/40 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE, a także nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dlaczego BestWay?

Wiedza

Nasi specjaliści znajdą najsłabsze punkty w Twojej firmie oraz krok po kroku wskażą Ci, jak je naprawić i podnieść poziom Twojego bezpieczeństwa.

Kompleksowość

Zamów ofertę i zacznijmy razem wdrażać procedury bezpieczeństwa.

Pewność

Zadbajmy wspólnie o optymalizację bezpieczeństwa i zwiększenie wydajności w Twojej firmie.

Virtual personal assistant from Los Angeles supports companies with administrative tasks and handling of office organizational issues.