US?UGI

Oferta

BEZPIECZEŃSTWO JEST PODSTAWĄ KAŻDEGO BIZNESU.

Bezpieczeństwo zapewnienia dostaw, utrzymania produkcji, czy ciągłości działania. Dynamiczna ekspansja najlepiej rozwijającej się spółki może zostać drastycznie zatrzymana, a nawet zniweczona poprzez brak bezpieczeństwa w organizacji.

Poprzez skrojone na miarę usługi, uwzględniające istotne wartości i ryzyka – inne dla każdej organizacji – zapewniamy naszym Klientom realne bezpieczeństwo ich biznesu. Jednak nie tylko – poprzez stworzenie i doskonalenie systemu bezpieczeństwa w firmie aktywnie
przeciwdziałamy takim zagrożeniom jak kradzieże, nieuczciwa konkurencja czy sabotaż.

Ważnym kosztem utrzymania obiektu jest ochrona. Wypróbowane metody naszego zespołu pozwalają ograniczać ilość, a zatem koszty, drogiej ochrony fizycznej, poprzez dostosowane do zagrożeń procedury, nowoczesne urządzenia oraz inne sprawdzone rozwiązania.

Niezależny Audyt Bezpieczeństwa organizacji pozwoli właściwie zarządzać ochroną – uzyskać obniżenie strat przy optymalnych kosztach obsługi, co więcej: Ogólny Audyt Bezpieczeństwa możemy na Państwa życzenie powiązać z Audytem Ochrony Danych Osobowych. To oczywiście ogranicza koszty!

W ramach usług consultingu realizujemy również:
Audyt Bezpieczeństwa Organizacji
Rekrutację i Coaching Security Management-u
Audyt zgodności z RODO (GPDR)
Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Wdrożenia systemów i certyfikację ISO 28000 oraz TAPA
Szkolenia RODO, ISO 28000, TAPA FSR, TSR i PSR
Audyty i wdrożenia Certyfikatu AEO (C, S, F)
Audyty Bezpieczeństwa Informacji
Szkolenia Lean Management
Szkolenia z zarządzania i doskonalenia sprzedaży