Polityka prywatności

Na podstawie Regulacji RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Administrator informuje osoby, których dane przetwarza o:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bestway Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Warszawie, przy ul. Sieleckiej 48/40, NIP: 1132579279, zwany dalej Administratorem. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres korespondencyjny lub za pomocą e-mail: boguckin@bestwayconsulting.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności może być zawarcie i wykonanie umowy – art. 6.1. b) RODO lub uzasadniony interes Administratora – art. 6.1 f), w przypadku marketingu.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1. realizacji działań wykonywanych przed zawarciem umowy lub w związku z jej zawarciem ,
 2. w celach marketingowych Administratora. 
 1. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych: dane kontaktowe, dane wymagane do identyfikacji na potrzeby wystawienia faktury VAT, dane niezbędne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej.
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta. 
 3. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych możemy posłużyć się podmiotami wykonującymi nasze zobowiązania w celu realizacji poszczególnych celów przetwarzania. Podmioty te będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez nas celach i nasze polecenie. 
 4. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i nie dokonujemy ich transferu po obszar EOG.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, jednak nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu realizacji umowy.
 6. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
 2. sprostowania, 
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. wniesienia sprzeciwu do takiego przetwarzania,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Przetwarzanie plików Cookies
Administrator przetwarza wyłącznie pliki niezbędne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też ich działania nie można wyłączyć. Korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak może to mieć wpływ na prawidłowe działanie strony www.

Kontakt

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bestway Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sielecka 48/40 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE, a także nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dlaczego BestWay?

Wiedza

Nasi specjaliści znajdą najsłabsze punkty w Twojej firmie oraz krok po kroku wskażą Ci, jak je naprawić i podnieść poziom Twojego bezpieczeństwa.

Kompleksowość

Zamów ofertę i zacznijmy razem wdrażać procedury bezpieczeństwa.

Pewność

Zadbajmy wspólnie o optymalizację bezpieczeństwa i zwiększenie wydajności w Twojej firmie.

Virtual personal assistant from Los Angeles supports companies with administrative tasks and handling of office organizational issues.